ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ COLORQ PRO 2056 ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH & CL ΥΔΑΤΟΣ

Περιγραφή

Κατάλληλο για ερασιτεχνική & επαγγελματική χρήση και άμεσο έλεγχο των παραμέτρων (Free Chlorine, Total Chlorine, Bromine, pH, Alkalinity, Calcium Hardness, & Cyanuric Acid) σε δημόσιες ή ιδιωτικές πισίνες, κολυμβητήρια κλπ.