ΣΑΚΟΥΛΑ CAREBAG ΣΚΟΡΑΜΙΔΑΣ τεμάχιο

Περιγραφή

Η σακούλα υγιεινής CareBag ? διαθέτει τον μοναδικό συνδυασμό για ένα αεροστεγές κλείσιμο της σακούλας και για το σούπερ απορροφητικό μαξιλάρι GelMax ? που σε επαφή με τα υγρά και τα υλικά , θα μετατρέψει το περιεχόμενο σε τζελ, και θα περιοριστεί, μετά το κλείσιμο ο κίνδυνος της διαφυγής και πιτσίλισμα ενώ θα παγιδευτούν οι οσμές.