Μεγάλη ποικιλία σε ιατρικά είδη και ορθοπεδικά βοηθήματα στις καλύτερες τιμές.

Καλέστε μας

2241032238

ΡΑΜΜΑ MEDIPAC ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ PGA 4/0 (Δ&3/8 &16mm) N622

PGA_x000d_
Συνθετικό απορροφούμενo χειρουργικό Ράμμα από Polyglycolic Οξύ_x000d_
Ενδείκνυται για χρήση σε σύγκλυση μαλακών ιστών_x000d_
και απολίνωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε οφθαλμικά περιστατικά , αλλά όχι για χρήση σε καρδιαγγειακά και νευρολογικά_x000d_
περιστατικά._x000d_
Τα συνθετικά απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα από Polyglycolic οξύ_x000d_
προκαλούν μια ελάχιστη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στους ιστούς,_x000d_
η οποία ακολουθείται από σταδιακή ενθυλάκωση του ράμματος_x000d_
από ινώδη συνδετικό ιστό. Προοδευτική απώλεια της αντοχής σε εφελκυσμό και την τελική απορρόφηση του Polyglycolic Οξέος _x000d_
Τα συνθετικά απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα από Polyglycolic οξύ_x000d_
διατηρούν περίπου το 75% του μέσου όρου E.P. εφελκυσμό_x000d_
απαίτησης έντασης στο τέλος της 2ης μετά την εμφύτευση_x000d_
εβδομάδας , και πάνω από 35% στο τέλος της 3ης εβδομάδας . _x000d_
Η απορρόφηση του ράμματος είναι ουσιαστικά πλήρης_x000d_
μεταξύ 50 και 90 ημερών.

Ask about product

Description

PGA_x000d_
Συνθετικό απορροφούμενo χειρουργικό Ράμμα από Polyglycolic Οξύ_x000d_
Ενδείκνυται για χρήση σε σύγκλυση μαλακών ιστών_x000d_
και απολίνωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε οφθαλμικά περιστατικά , αλλά όχι για χρήση σε καρδιαγγειακά και νευρολογικά_x000d_
περιστατικά._x000d_
Τα συνθετικά απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα από Polyglycolic οξύ_x000d_
προκαλούν μια ελάχιστη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στους ιστούς,_x000d_
η οποία ακολουθείται από σταδιακή ενθυλάκωση του ράμματος_x000d_
από ινώδη συνδετικό ιστό. Προοδευτική απώλεια της αντοχής σε εφελκυσμό και την τελική απορρόφηση του Polyglycolic Οξέος _x000d_
Τα συνθετικά απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα από Polyglycolic οξύ_x000d_
διατηρούν περίπου το 75% του μέσου όρου E.P. εφελκυσμό_x000d_
απαίτησης έντασης στο τέλος της 2ης μετά την εμφύτευση_x000d_
εβδομάδας , και πάνω από 35% στο τέλος της 3ης εβδομάδας . _x000d_
Η απορρόφηση του ράμματος είναι ουσιαστικά πλήρης_x000d_
μεταξύ 50 και 90 ημερών.

Ειδικότητες Συνταγογράφησης:

Κωδικοί Παθήσεων:

Κωδικός Συνταγογράφησης: