Μεγάλη ποικιλία σε ιατρικά είδη και ορθοπεδικά βοηθήματα στις καλύτερες τιμές.

Καλέστε μας

2241032238

ΡΑΜΜΑ ATLAS ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ PGA 5/0 (Δ&3/8&16mm) No112DS1650

Atlas Polyglycolic Acid (PGA)_x000d_
_x000d_
Τεχνικές προδιαγραφές:_x000d_
_x000d_
Τύπος_x000d_
_x000d_
100% πλεκτό πολύκλωνο πολυγλυκολικού οξέος_x000d_
_x000d_
Χαρακτηριστικό_x000d_
_x000d_
Συνθετικό απορροφήσιμο_x000d_
_x000d_
Επικάλυψη_x000d_
_x000d_
Polycaprolactone & calcium stearate_x000d_
_x000d_
Χρώμα_x000d_
_x000d_
Βιολετί ή Άβαφο_x000d_
_x000d_
Απορρόφηση_x000d_
_x000d_
56-70 ημέρες_x000d_
_x000d_
Αντοχή τάσης_x000d_
_x000d_
2 εβδομάδες περίπου 70-85%_x000d_
_x000d_
3 εβδομάδες περίπου 40-50%_x000d_
_x000d_
4 εβδομάδες περίπου 25-40%_x000d_
_x000d_
Αποστείρωση_x000d_
_x000d_
Αιθυλενοξείδιο

Ask about product

Description

Atlas Polyglycolic Acid (PGA)_x000d_
_x000d_
Τεχνικές προδιαγραφές:_x000d_
_x000d_
Τύπος_x000d_
_x000d_
100% πλεκτό πολύκλωνο πολυγλυκολικού οξέος_x000d_
_x000d_
Χαρακτηριστικό_x000d_
_x000d_
Συνθετικό απορροφήσιμο_x000d_
_x000d_
Επικάλυψη_x000d_
_x000d_
Polycaprolactone & calcium stearate_x000d_
_x000d_
Χρώμα_x000d_
_x000d_
Βιολετί ή Άβαφο_x000d_
_x000d_
Απορρόφηση_x000d_
_x000d_
56-70 ημέρες_x000d_
_x000d_
Αντοχή τάσης_x000d_
_x000d_
2 εβδομάδες περίπου 70-85%_x000d_
_x000d_
3 εβδομάδες περίπου 40-50%_x000d_
_x000d_
4 εβδομάδες περίπου 25-40%_x000d_
_x000d_
Αποστείρωση_x000d_
_x000d_
Αιθυλενοξείδιο

Ειδικότητες Συνταγογράφησης:

Κωδικοί Παθήσεων:

Κωδικός Συνταγογράφησης: