Μεγάλη ποικιλία σε ιατρικά είδη και ορθοπεδικά βοηθήματα στις καλύτερες τιμές.

Καλέστε μας

2241032238

KORSOLEX READY ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 5 LIT

Το Korsolex? ready to use 5lt είναι υγρό απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων με βάση την γλουταραλδεϋδη, έτοιμο προς χρήση. Κατάλληλο για χρήση τόσο για θερμοευαίσθητα όσο και θερμοανθεκτικά υλικά (ενδοσκόπια, χειρουργικά εργαλεία, σωλήνες αναισθησίας κλπ ). _x000d_
_x000d_
Πριν την εφαρμογή του, αποσυναρμολογήσετε τα ενδοσκόπια ή τα εργαλεία και εμβαπτήστε τα, σε καθαριστικό/απορρυπαντικό όπως το Bodedex Forte. Στην συνέχεια τα υλικά είναι έτοιμα προς απολύμανση. Το διάλυμμα απολυμαντικού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέσα σε 28 ημέρες. _x000d_
_x000d_
To Korsolex? ready to use είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV/ HIV, Polio, Adeno, Herpes-simplex) και σποροκτόνο ? ψυχρή αποστείρωση._x000d_
_x000d_
Απο την στιγμή που ανοιχτεί η φιάλη το υγρό παραμένει σταθερό για 12 μήνες._x000d_
_x000d_
_x000d_
_x000d_
Δράση Χρόνος_x000d_
Βακτηριοκτόνο (ΕΝ 1040) 5?_x000d_
Μυκητοκτόνο (ΕΝ1275) 5?_x000d_
Φυματιοκτόνο (NF T 72 190) 10’_x000d_
Ιοκτόνο HIV 5?_x000d_
HBV _x000d_
15’_x000d_
_x000d_
Adeno, Herpes & Polio 15’_x000d_
Σποροκτόνο (NF T 72 230) 45′ (3 log) / 2h (5 log)_x000d_
Οίκου BODE Γερμανίας _x000d_
_x000d_
Αρχεία: _x000d_

Ask about product

Description

Το Korsolex? ready to use 5lt είναι υγρό απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων με βάση την γλουταραλδεϋδη, έτοιμο προς χρήση. Κατάλληλο για χρήση τόσο για θερμοευαίσθητα όσο και θερμοανθεκτικά υλικά (ενδοσκόπια, χειρουργικά εργαλεία, σωλήνες αναισθησίας κλπ ). _x000d_
_x000d_
Πριν την εφαρμογή του, αποσυναρμολογήσετε τα ενδοσκόπια ή τα εργαλεία και εμβαπτήστε τα, σε καθαριστικό/απορρυπαντικό όπως το Bodedex Forte. Στην συνέχεια τα υλικά είναι έτοιμα προς απολύμανση. Το διάλυμμα απολυμαντικού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέσα σε 28 ημέρες. _x000d_
_x000d_
To Korsolex? ready to use είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV/ HIV, Polio, Adeno, Herpes-simplex) και σποροκτόνο ? ψυχρή αποστείρωση._x000d_
_x000d_
Απο την στιγμή που ανοιχτεί η φιάλη το υγρό παραμένει σταθερό για 12 μήνες._x000d_
_x000d_
_x000d_
_x000d_
Δράση Χρόνος_x000d_
Βακτηριοκτόνο (ΕΝ 1040) 5?_x000d_
Μυκητοκτόνο (ΕΝ1275) 5?_x000d_
Φυματιοκτόνο (NF T 72 190) 10’_x000d_
Ιοκτόνο HIV 5?_x000d_
HBV _x000d_
15’_x000d_
_x000d_
Adeno, Herpes & Polio 15’_x000d_
Σποροκτόνο (NF T 72 230) 45′ (3 log) / 2h (5 log)_x000d_
Οίκου BODE Γερμανίας _x000d_
_x000d_
Αρχεία: _x000d_

Ειδικότητες Συνταγογράφησης:

Κωδικοί Παθήσεων:

Κωδικός Συνταγογράφησης: