ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ GRIP-IT

Περιγραφή

Το Sofargen spray αποτελεί ένα ιατροτεχνολογικό σκεύασμα, σε μορφή σκόνης για εκνέφωμα για τοπική χρήση. περιέχει light kaolin καθώς και silver sulfadiazine. η ουσία light kaolin (ελαφρύς καολίνης) δημιουργεί ένα μηχανικό φραγμό προς τους εξωτερικούς παράγοντες, προστατευοντας το τραυματισμένο δέρμα, ενώ ταυτόχρονα αποστραγγίζει και απορροφά τα εξιδρώματα. Η παρουσία της ουσίας silver sulfadiazine (αργυρούχος σουλφαδιαζίνη), μιας μεταλλικής οργανικής ένωσης, η οποία παράγεται κατά την αντίδραση του νιτρικού αργύρου με τη σουλφαδιαζίνη, αποτρέπει τη μικροβιακή επιμόλυνση του σκευάσματος και διατηρεί το τραυμα απαλλαγμένο από άλλα εξωγενή βακτήρια.
Η ειδική φόρμουλα του Sofargen Spray ελέγχει τα εξιδρώματα δημιουργώντας ένα περιβάλλον διευκολύνοντας τη φυσική επούλωση και παρέχει έναν αποτελεσματικό φραγμό στη διείσδυση μικροβίων. Το προϊόν παραμένει στην αρχική θέση όπου εφαρμόστηκε και δεν επηρεάζεται από την έκταση των άκρων του τραύματος. Μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα καθαρίζοντας το τραύμα με φυσιολογικό ορό.

Προσοχή:
Αν έχετε ευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του μην το χρησιμοποιήσετε
Καθαρίστε πρώτα το τραύμα πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
Αν παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες διακόψετε τη χρήση του και συμβουλευτείτε ιατρό
Έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά να το χρησιμοποιούν μόνο μετά από συμβουλή ιατρού