Μεγάλη ποικιλία σε ιατρικά είδη και ορθοπεδικά βοηθήματα στις καλύτερες τιμές.

Καλέστε μας

2241032238

BIPAP ST BILEVEL DREAM STAR DuoST

RESMART GII BPAP T-25T (CPAP, S, T, S/T)_x000d_
_x000d_
Bi-level Positive Airway Pressure (BPAP)_x000d_
_x000d_
Θετική πίεση αεραγωγών δύο επιπέδων_x000d_
_x000d_
Το RESmart GII BPAP παρέχει μη-επεμβατικό αερισμό για ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια σε νοσοκομείο ή κατ’οίκον. Οι χρόνοι Ti Min / Ti Max εξασφαλίζουν τον σωστό χρόνο εισπνοής βελτιώνοντας σημαντικά την θεραπεία._x000d_
_x000d_
Επαγγελματική ακρίβεια_x000d_
?Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο: Tidal Volume (Vt), Ρυθμός αναπνοής (Res Rate), Λεπτό εξαερισμού (Min Vent), Διαρροή (Leak)_x000d_
?Γρήγορη και εύκολη λειτουργία_x000d_
?Καινοτόμα τεχνολογία ανίχνευσης που εξασφαλίζει ακριβή και άνετη θεραπεία._x000d_
?Μοναδική για κάθε ασθενή ρύθμιση ευαισθησίας για άνετη θεραπεία._x000d_
?Auto on / Auto off (Αυτόματη εκκίνηση – παύση λειτουργίας)_x000d_
?Συναγερμός σε περίπτωση απότομης διακοπής ρεύματος_x000d_
?Λειτουργία συναγερμού όταν η μάσκα/σωλήνα είναι εκτός σύνδεσης_x000d_
?Αυτόματη προσαρμογή διαρροής και υψομέτρου_x000d_
Εργονομικός σχεδιασμός_x000d_
?LCD οθόνη 3,5 ιντσών_x000d_
_x000d_
Απεικόνιση κυματομορφών πίεσης και ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο._x000d_
?Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2._x000d_
_x000d_
Δυνατότητα προβολής συγκέντρωσης οξυγόνου του αίματος και παλμών_x000d_
?Τεχνολογία Eco Smart_x000d_
_x000d_
Τεχνολογία θέρμανσης Eco Smart με το καινοτόμο σύστημα διπλού θαλάμου (θάλαμος αποθήκευσης και θάλαμος θέρμανσης). Παρέχει στον ασθενή την βέλτιστη υγρασία και θερμοκρασία. Ακριβής έλεγχος της ποσότητας νερού σε πραγματικό χρόνο. Υψηλή απόδοση, χαμηλότεροι λογαριασμοί νερού_x000d_
Τα δεδομένα κωδικοποιούνται με QR κώδικα. Η εφαρμογή διατίθεται στο Google Play και το APP Store. Υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας αναγνώσης δεδομένων εώς και 100%. Υψηλή απόδοση και ταχύτητα ανάγνωσης. Περισσότερη πληροφορία με λιγότερο κόπο._x000d_
?Ti Min / Ti Max_x000d_
_x000d_
Σταθερός χρόνος αναπνοής. Βελτιώνει σημαντικά την θεραπεία_x000d_
?Δυναμική ρύθμιση παραμέτρων_x000d_
?Συλλογή δεδομένων με διάφορους τρόπους (SD Card/ iCode II/ WiFi)_x000d_
_x000d_
Προαιρετικά ανταλλακτικά_x000d_
?Θερμαινόμενος σωλήνας που παρέχει σταθερή θερμοκρασία και σχετική υγρασία – Προστασία Βροχής_x000d_
?Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2_x000d_
Χαρακτηριστικά:_x000d_
?Λε

Ask about product

Description

RESMART GII BPAP T-25T (CPAP, S, T, S/T)_x000d_
_x000d_
Bi-level Positive Airway Pressure (BPAP)_x000d_
_x000d_
Θετική πίεση αεραγωγών δύο επιπέδων_x000d_
_x000d_
Το RESmart GII BPAP παρέχει μη-επεμβατικό αερισμό για ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια σε νοσοκομείο ή κατ’οίκον. Οι χρόνοι Ti Min / Ti Max εξασφαλίζουν τον σωστό χρόνο εισπνοής βελτιώνοντας σημαντικά την θεραπεία._x000d_
_x000d_
Επαγγελματική ακρίβεια_x000d_
?Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο: Tidal Volume (Vt), Ρυθμός αναπνοής (Res Rate), Λεπτό εξαερισμού (Min Vent), Διαρροή (Leak)_x000d_
?Γρήγορη και εύκολη λειτουργία_x000d_
?Καινοτόμα τεχνολογία ανίχνευσης που εξασφαλίζει ακριβή και άνετη θεραπεία._x000d_
?Μοναδική για κάθε ασθενή ρύθμιση ευαισθησίας για άνετη θεραπεία._x000d_
?Auto on / Auto off (Αυτόματη εκκίνηση – παύση λειτουργίας)_x000d_
?Συναγερμός σε περίπτωση απότομης διακοπής ρεύματος_x000d_
?Λειτουργία συναγερμού όταν η μάσκα/σωλήνα είναι εκτός σύνδεσης_x000d_
?Αυτόματη προσαρμογή διαρροής και υψομέτρου_x000d_
Εργονομικός σχεδιασμός_x000d_
?LCD οθόνη 3,5 ιντσών_x000d_
_x000d_
Απεικόνιση κυματομορφών πίεσης και ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο._x000d_
?Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2._x000d_
_x000d_
Δυνατότητα προβολής συγκέντρωσης οξυγόνου του αίματος και παλμών_x000d_
?Τεχνολογία Eco Smart_x000d_
_x000d_
Τεχνολογία θέρμανσης Eco Smart με το καινοτόμο σύστημα διπλού θαλάμου (θάλαμος αποθήκευσης και θάλαμος θέρμανσης). Παρέχει στον ασθενή την βέλτιστη υγρασία και θερμοκρασία. Ακριβής έλεγχος της ποσότητας νερού σε πραγματικό χρόνο. Υψηλή απόδοση, χαμηλότεροι λογαριασμοί νερού_x000d_
Τα δεδομένα κωδικοποιούνται με QR κώδικα. Η εφαρμογή διατίθεται στο Google Play και το APP Store. Υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας αναγνώσης δεδομένων εώς και 100%. Υψηλή απόδοση και ταχύτητα ανάγνωσης. Περισσότερη πληροφορία με λιγότερο κόπο._x000d_
?Ti Min / Ti Max_x000d_
_x000d_
Σταθερός χρόνος αναπνοής. Βελτιώνει σημαντικά την θεραπεία_x000d_
?Δυναμική ρύθμιση παραμέτρων_x000d_
?Συλλογή δεδομένων με διάφορους τρόπους (SD Card/ iCode II/ WiFi)_x000d_
_x000d_
Προαιρετικά ανταλλακτικά_x000d_
?Θερμαινόμενος σωλήνας που παρέχει σταθερή θερμοκρασία και σχετική υγρασία – Προστασία Βροχής_x000d_
?Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2_x000d_
Χαρακτηριστικά:_x000d_
?Λε

Ειδικότητες Συνταγογράφησης:

Κωδικοί Παθήσεων:

Κωδικός Συνταγογράφησης: